Proč KISK?

Podobně jako všechno ostatní v mém životě se i skutečnost, že jsem se přihlásila na KISK udála velkou náhodou. Proto, že jsem svá bakalářská studia strávila na Univerzitě Hradec Králové (obor Počítačová Podpora v archivnictví, který je naprosto skvělý, i když nevyužívá, myslím, svůj potenciál), bylo pro mě velké zklamání zjištění, že se magisterská studia již znovu otevírat nebudou. Během bakaláře jsem si velmi oblíbila práce s databázemi, weby i programováním stejně jako studium starých tisků.

Po menším průzkumu jsem si zvolila a přihlášku podala na KISK. Od této chvíle o KISKu nemohu mluvit jinak, než v superlativech. Je, myslím, jasné, že postupem času zjistím skutečnosti, které mi nebudou příjemné. V této chvíli jsem si ovšem jistá, že naprostá většina úkolů je minimálně opodstatněná, spíše však prospěšná, dávají mi smysl a možnost naučit se mnoho věcí nad rámec učiva. Celé je to pro mě velmi přirozené, smysluplné i příjemné. Těším se ale také na chvíle, kdy mi to tolik příjemné nebude, protože ve chvíli, kdy to bolí, rosteme.

Budiž toto připomenutím, že jsem svoje magisterská studia začínala nadšená.